Rejestry i archiwa

Rejestry i archiwa

Data dodania: 27-02-2018

Data ostatniej modyfikacji: 27-02-2018

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA I ZASADY ICH UDOSTĘPNIANIA

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997roku. ( Tj. Dz. U. 2014 poz. 1182).

Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie ośrodka osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego celu organom kontrolującym na terenie ośrodka

  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu