Spis telefonów

Spis telefonów

Data dodania: 20-02-2018

Data ostatniej modyfikacji: 28-02-2018

Spis telefonów, tel (23) 672 20 91

 

Nr pokoju

 

Imię i nazwisko pracownika

 

Stanowisko

 

Nr wew.

 

 

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

 

42

Małgorzata Szerszeń

Elżbieta Butryn

Dyrektor

Zastępca Dyrektora

12

23

 

Sekretariat

 

42

Elżbieta Bobińska

Referent

20

 

Dział Kadr i Administracji

 

48

Hanna Dobrzyńska

Marta Sadkowska

Joanna Laskowska-Gulińska

Barbara Rogalska

Kierownik

Starszy inspektor

Inspektor

Starszy referent

 

19

 

Dział Księgowości

 

30

Halina Hawryszczuk

Główny Księgowy

30

 

 

31

Małgorzata Lejman

Bożena Podgórska

Teresa Zwierzchowska

Maryla Kowalewska

Anna Tomaszewska

Starszy księgowy

Starszy księgowy

Starszy księgowy

Starszy księgowy

Księgowy

 

 

22

29

Barbara Walczak

Kasjer

31

29

Anna Wiśniewska

Magazynier

31

 

Dział Świadczeń, Współpracy i Koordynacji

 

 

45

Bożena Ogonowska

Joanna Czaplicka

Zofia Kamińska

Katarzyna Zielińska

Kierownik

Starszy inspektor

Starszy inspektor

Starszy inspektor

 

14

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

 

40

 

Agnieszka Kowalska

 

Kierownik

 

18

 

Świadczenia Rodzinne

 

47

Patrycja Makarewicz

Milena Rząsińska

Lidia Skomska

Inspektor

Referent

Referent

17

 

Świadczenie Wychowawcze

 

Punkt Obsługi Interesanta

Danuta Chojnowska

Anna Dudzik

Krystyna Gesek

Lidia Koropacka

Inspektor

Referent

Inspektor

Starszy inspektor

 

18

44

500+

Nawotczyńska Hanna

Rzeszut Justyna

Pomoc biurowa

Pomoc biurowa

 

 13

 

Fundusz Alimentacyjny

 

45

Marlena Grudzień

Ewa Nowakowska

Aleksandra Dymkowska

Starszy inspektor

Inspektor

Pomoc biurowa

32

 

Dział Pomocy Środowiskowej

 

21

Agnieszka Milewska 

Kierownik

27

20

Wiesława Tomkowska

Specjalista pracy socjalnej

26

22

Maria Ostrowska  

Justyna Pyszczak       

Małgorzata Zawadzka   

Specjalista pracy socjalnej 

Pracownik Socjalny

Starszy prac. socjalny

25

23b

Grzegorz Kołakowski    

Sonia Goździewska

Justyna Koszela           

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

Starszy pracownik  socjalny

24

23

Irena Tomaszewska       

Specjalista pracy socjalnej

29

25

Marzena Kurzęcka    

Katarzyna Starecka

Katarzyna Wiśniewska  

Krzysztof Woźniak    

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

37

26

Anita Nowak          

Danuta Drozdowska      

Pracownik socjalny

Pracownik socjalny

36

26a

Beata Jakubiak               

Marek Żórawski  

Specjalista pracy socjalnej

Specjalista pracy socjalnej

35

27

Agnieszka Dzienkiewicz

Maria Kosuda  

Zofia Michalska     

Weronika Waśniewska    

Pracownik Socjalny

Specjalista pracy socjalnej

Specjalista pracy socjalnej

Pracownik Socjalny

34

32

Anna Klep

Elżbieta Kosińska         

Iwona Smosarska          

Marta Kołakowska    

Pracownik socjalny

Specjalista pracy socjalnej

Specjalista pracy socjalnej

Pracownik socjalny

 

 

21

24

Milena Grudzińska-Wilkowska

Psycholog

28

 

 

Dzienny Dom Seniora

 

 

Elżbieta Adamiak

Olga Kurowska          

Jadwiga Mikołajewska

Grażyna Paprocka

Kierownik DDS

Opiekun

Robotnik gospodarczy

Opiekun

 

 

15

         
  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu