Rekrutacja na rok 2021

Rekrutacja na rok 2021

Data dodania: 01-12-2020

Data ostatniej modyfikacji: 01-12-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje o rozpoczęciu  rekrutacji uczestników zajęć w Dziennym Domu „Senior+” w Ciechanowie, który mieści się przy ul. H. Sienkiewicza 32D i funkcjonuje w strukturach MOPS w Ciechanowie.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w siedzibie  MOPS w Ciechanowie  ,na stronie http://mopsciechanow.pl/ zakładka Dzienny Dom „Senior+”

                                                      

Osoby zainteresowane przyjęciem do DDS+ prosimy o kontakt  tel. 572-290-172 otrzymają Państwo  informacje na temat przyjęć i funkcjonowania placówki. 

Kontakt z pracownikami socjalnymi w MOPS w Ciechanowie w godzinach 8.00-16.00  tel.23 672 20 91


załączniki rekrutacyjne:

DDS+ REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Uchwała ODPŁATNOŚĆ DDS+

Zalącznik nr 1 Wniosek o przyjecie

Załącznik nr 2 Kwestionariusz osobowy

Załącznik nr 3 Zaswiadczenie lekarskie

Zalącznik 4 deklaracja uczestnictwa Senior+

                                               

 Dzienny Dom Senior+ jest placówką wsparcia pobytu dziennego dla 30 nieaktywnych zawodowo, samodzielnych seniorów w wieku 60+ zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00.

Działania placówki realizowane są w ramach Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2015-2020 współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem programu jest wsparcie seniorów przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach programu udostępniona jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach działalności Dzienny Dom „Senior+” zapewnia ofertę usług dostosowaną do potrzeb i możliwości seniorów w tym:

- socjalne – zapewnienie ciepłego posiłku

- edukacyjne,

- kulturalno-oświatowe,

- aktywności ruchowej/kinezyterapii,

- sportowo-rekreacyjne,

- aktywizacji społecznej i międzypokoleniowej,

- terapii zajęciowej,

- działania prozdrowotne,

- inne dostosowane do potrzeb uczestników.

W Dziennym Domu Senior+ seniorzy będą mogli nawiązywać i podtrzymywać relacje społeczne, realizować pasje i zainteresowania oraz rozwijać formy samopomocy.

                                                                 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach  

Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020

  • Ciechanów
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Manley - Nowoczesne strony internetowe