Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny

Data dodania: 01-12-2022

Data ostatniej modyfikacji: 01-12-2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że od dnia 01.12.2022 można składać wnioski o dodatek elektryczny w MOPS w Ciechanowie w godz. 7.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

Wzór wniosku możecie Państwo pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie link: http://mopsciechanow.pl/pliki  lub w siedzibie jednostki w pokoju nr 29.

Wnioski można składać w wersji papierowej w pokoju nr 29 bądź w skrzynce na wnioski zamieszczonej przy głównym wejściu do budynku lub drogą elektroniczną za pośrednictwem  e-puap.

Zwracamy się z gorącą prośbą, abyście Państwo przychodzili z wypełnionym wnioskiem. W celu sprawnego rozpatrzenia wniosku prosimy o dołączenie kopii deklaracji zgłoszenia lub wpisu źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, prosimy do wniosku dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Z uwagi na obecnie panujący stan zagrożenia epidemicznego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie może jednocześnie przebywać 6-ciu interesantów.

  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu