KWALIFIKOWANIE DO POMOCY W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ (FEPŻ) 2021-2027 – PODPROGRAM 2023

KWALIFIKOWANIE DO POMOCY W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ (FEPŻ) 2021-2027 – PODPROGRAM 2023

Data dodania: 07-03-2024

Data ostatniej modyfikacji: 07-03-2024

  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu