Program „Opieka 75+” -edycja 2020

Program „Opieka 75+” -edycja 2020

Data dodania: 04-09-2020

Data ostatniej modyfikacji: 04-09-2020

Gmina Miejska Ciechanów otrzymała wsparcie w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym, wdrażanego w ramach Programu „Opieka 75+” -edycja 2020.Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

Więcej informacji

  • Ciechanów
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Manley - Nowoczesne strony internetowe