Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020

Data dodania: 04-09-2020

Data ostatniej modyfikacji: 04-09-2020

Gmina Miejska Ciechanów informuje, że przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” -edycja 2020, współfinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Realizację zadania powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

Więcej informacji

  • Ciechanów
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Manley - Nowoczesne strony internetowe