Program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki

Program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki

Data dodania: 04-09-2020

Data ostatniej modyfikacji: 04-09-2020

Gmina Miejska Ciechanów informuje, że przystąpiła do realizacji „Pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki”. Zadanie jest realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji

  • Ciechanów
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Manley - Nowoczesne strony internetowe