Program "Wspieraj Serniora"

Program "Wspieraj Serniora"

Data dodania: 23-11-2020

Data ostatniej modyfikacji: 23-11-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie przystąpił do realizacji programu "Wspieraj Seniora". Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej (koszty zakupów pokrywa Senior).

 

Program adresowany jest do:

1) osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,

2) w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Seniorzy, którzy potrzebują wsparcia proszeni są o kontakt pod numerem telefonu: (22) 505-11-11. Infolinia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 21.00.

Program będzie realizowany do 31 grudnia.

 

Więcej informacji na stronie https://wspierajseniora.pl/

Dla Seniora https://wspierajseniora.pl/dla-seniora/

  • Ciechanów
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Manley - Nowoczesne strony internetowe