Świadczenia Rodzina 500 plus - wypłaty świadczeń.

Świadczenia Rodzina 500 plus - wypłaty świadczeń.

Data dodania: 27-02-2018

Data ostatniej modyfikacji: 27-02-2018

W związku z nowym okresem zasiłkowym na świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" uprzejmie informujemy, że wypłaty wyżej wymienionego świadczenia na konta bankowe będą realizowane zgodnie z wystawioną decyzją administracyjną w terminie do ostatniego dnia miesiąca.

  • Ciechanów
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Manley - Nowoczesne strony internetowe