Terminy składania wniosków o świadczenia na nowy okres zasiłkowy

Terminy składania wniosków o świadczenia na nowy okres zasiłkowy

Data dodania: 15-06-2018

Data ostatniej modyfikacji: 12-08-2019

Terminy składania wniosków na nowy okres zasiłkowy

Od 1 lipca 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze (500+), Dobry start (300+), świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Przez miesiąc wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną – do czego Państwa gorąco zachęcamy. To wygodny sposób, bo można to zrobić we własnym domu, bez stania w kolejce, o dowolnej porze.

Wnioski będzie można złożyć przez internet za pomocą trzech systemów:

 1. na stronie www.gov.pl/web/rodzina - platforma e-wnioski portalu Emp@tia. Tu trzeba założyć profil zaufany na platformie EPUAP i potwierdzić dane w najbliższym urzędzie skarbowym. Wniosek składany drogą elektroniczną podpisuje się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym

 2. poprzez system udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,

 3. za pomocą systemu udostępnionego przez Banki,

Jak złożyć wniosek o ''Rodzina 500 '' on-line?

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line1
 

Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line


 

Świadczenia wychowawcze ( 500+ )

Od tego roku po zmianach przepisów świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, niezależnie od dochodu rodziny. Na nioski złożone od lipca do końca września świadczenia będą wypłacane z wyrównaniem od 1 lipca. Natomiast na wnioski złożone po 30 września świadczenia będą przyznawane od miesiąca w którym złożony został wniosek.

Nowy okres świadczeniowy potrwa od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku. Oznacza to, ze rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie w roku 2020.

Wydłużony zostanie również czas na złożenie wniosku dla nowo narodzonych dzieci. Rodzice będą mogli złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka, a świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Ta zmiana dotyczy dzieci, które urodziły się po 30 czerwca tego roku.

W przypadku śmierci rodzica, któremu przyznane było świadczenie wychowawcze, drugi rodzic może mieć prawo do tego świadczenia. Trzeba złożyć wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Natomiast jeśli chodzi o osoby samotnie wychowujące dziecko, przyznanie świadczenia nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na drugiego rodzica.

 Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019 roku na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca br. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają „500+”), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

 

Dobry Start ( 300+ )

 

Świadczenie Dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019 roku. W przypadku wniosków kompletnych złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30 września 2019 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach na rozpatrzenie i wypłatę świadczenia trzeba będzie czekać maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Od 1 sierpnia 2019 r. z programu „Dobry Start” będą mogli skorzystać również rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do 24 r. życia) uczęszczających do szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

 

Świadczenia rodzinne

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,

 • od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,

 • od 1 listopada do 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Fundusz Alimentacyjny

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Od 1 października 2019 r. świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w okresie:

 • do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października,

 • od 1 września do 30 września – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,

 • od 1 października do 31 października – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,

 • od 1 listopada do 30 listopada – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,

 • od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 • Ciechanów
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Manley - Nowoczesne strony internetowe