Udzielenie schronienia w Noclegowni

Udzielenie schronienia w Noclegowni

Data dodania: 27-02-2018

Data ostatniej modyfikacji: 27-02-2018

Osoby posiadające własne źródło dochodu (np. renta, emerytura, zasiłek stały) pokrywają koszty pobytu z własnych źródeł dochodu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ciechanowie pokrywa koszty pobytu  osób  nieposiadających własnych źródeł dochodu lub jeśli ich własne dochody  nie wystarczają na opłatę - dofinansowuje brakującą część.  Pomoc na ten cel realizowana jest w formie zasiłku celowego na wniosek osoby zainteresowanej  po uprzednim zweryfikowaniu sytuacji  dochodowej, mieszkaniowej i rodzinnej każdej z osób ubiegających się o wsparcie.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie uprzejmie informuje, że najbliższe noclegownie dla osob bezdomnych znajdują się w następujących miejscowościach:

Pokrzywnica
Tel. (23) 692-03-53     504-953-756 

Dreglin gm. Glinojeck
Tel. (23) 674-00-26

Konarzewo-Sławki gm. Gołymin
Tel. (23) 676-66-83

Turowo gm. Czernice Borowe
Tel. (29) 752-36-98     603-541-646

  • Ciechanów
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Manley - Nowoczesne strony internetowe