Dane organizacji

Dane organizacji

Data dodania: 27-02-2018

Data ostatniej modyfikacji: 22-03-2018

NAZWA:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

NAZWA SKRÓCONA:
MOPS

ADRES:
ul. Henryka Sienkiewicza 32D
06-400 Ciechanów

woj. Mazowieckie

tel. 23 672-23-41, 23 672-20-91, 23 672- 31-65, 23 672-27-21
Fax. 23 672-20-91 wew.16

e-mail: mopsc@poczta.onet.pl 
e-mail: kontakt@mopsciechanow.pl

NIP: 5661086426
REGON: 002711188

godziny  pracy 8:00 - 16:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie działa na podstawie Zarządzenia Nr 3/90 Prezydenta Miasta Ciechanowa z dnia 24 maja 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie  po raz pierwszy został przyjęty Uchwałą Nr 49/VIII/91 Rady Miasta Ciechanowa z dnia 09 września 1991 roku, aktualizowany systematycznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z realizacją wykonywanych zadań. Obecnie obowiązujący tekst Statutu został wprowadzonyUchwałą Nr 446/XXX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 5 maja 2017 roku poz. 4353.

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie został wprowadzony Zarządzeniem Nr 21/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie z dnia 30 października 2017 roku.

  • Ciechanów
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Manley - Nowoczesne strony internetowe