Dział Kadr i Administracji

Dział Kadr i Administracji

Data dodania: 27-02-2018

Data ostatniej modyfikacji: 28-02-2018

Kierownik Działu: Hanna Dobrzyńska

tel (23) 672 20 91 nr wew. 19

Godziny pracy działu: Poniedziałek – Piątek : 0800-1600 

 Do podstawowych zadań Dzału Kadr i Administracjio należą:

 • Przygotowaniem dokumentacji związanej z przyjmowaniem, przenoszeniem, awansowaniem, zwalnianiem, nagradzaniem oraz karaniem pracowników.
 • Prowadzeniem ewidencji pracowników i ich akt osobowych.
 • Prowadzeniem statystyki osobowej i szkoleniowej.
 • Prowadzeniem spraw urlopowych pracowników.
 • Prowadzeniem ewidencji czasu pracy.
 • Czuwaniem nad aktualizacją zakresów czynności pracowników.
 • Analizą stanu i struktury zatrudnienia, określaniem potrzeb oraz planów w zakresie doskonalenia zawodowego.

 

 
Pracownicy działu Kadr i Administracji:
 

Dobrzyńska Hanna

Kierownik 
Bobińska Elżbieta   Referent
Bukowskia Ludmiła Sprzątaczka

Kownacki Włodzimierz

Kierowca
Laskowska-Gulińska  Joanna Inspektor
Pietrzak Marcin                                     Inforamtyk
Pietrzak Marianna Robotnik Gospodarczy
Sadkowska Marta Starszy Inspektor
Uliński Zbigniew Kierowca
 
 • Ciechanów
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Manley - Nowoczesne strony internetowe