Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Pomocy Środowiskowej

Data dodania: 27-02-2018

Data ostatniej modyfikacji: 27-02-2020

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej: Milewska Agnieszka

tel.(23) 672 20 91 nr wew. 27

Godziny Pracy Działu: Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00 

Dział Pomocy Środowiskowej realizuje zadania przy pomocy: pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej. Do podstawowych zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

 • Rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie składanych wniosków o pomoc w tym: przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
 • Współpraca z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne na zlecenie Ośrodka oraz nadzór nad ich realizacją,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka,
 • Opracowywanie i realizacja projektów w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.

Pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej

 

Milewska Agnieszka   Kierownik 
Błażejewska Sylwia Asystent Rodziny
Brodowska Lidia Pracownik Socjalny
Daniszewska Małgorzata Pracownik Socjalny
Drozdowska Danuta Specjalista Pracy Socjalnej
Dzienkiewicz Agnieszka Specjalista Pracy Socjalnej
Gożdziewska Sonia Specjalista Pracy Socjalnej
  Psycholog
Klep Anna Starszy Pracownik Socjalny
Alicja Knyżewska Pracownik Socjalny
Kołakowska Marta Pracownik socjalny
Kosińska Elżbieta Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Kowalska Natalia Pracownik Socjalny
Kulesza Magdalena Pracownik Socjalny
Kurzęcka Marzena Specjalista Pracy Socjalnej
Niemierzycka Karolina Pracownik Socjalny
Nowak Anita Specjalista Pracy Socjalnej
Nowakowski Paweł Pracownik Socjalny
Ostrowska Agata Asystent Rodziny
Porębska Ewa Pracownik Socjalny
Pyszczak Justyna Specjalista Pracy Socjalnej
Smosarska Iwona Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Szmalc Patrycja Pracownik Socjalny
Tomaszewska Irena  Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Waśniewska Weronika Specjalista Pracy Socjalnej
Wiśniewska Katarzyna Pracownik Socjalny     
Zimowska Joanna Asystent Rodziny
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • Ciechanów
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Dofinansowania
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu