Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Data dodania: 27-02-2018

Data ostatniej modyfikacji: 22-03-2018

Kierownik Działu: Koropacka Lidia

tel (23) 672 20 91 nr wew. 18

Godziny pracy działu: Poniedziałek – Piątek : 0800-1600 

 Do podstawowych zadań Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego należą:

 • Prowadzenie pełnej obsługi interesantów w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, a w szczególności:
  a) udzielanie informacji o uprawnieniach
  b) wydawanie druków
  c) przyjmowanie wniosków
  d) analiza kompletności składanych przez klientów dokumentów 
  e)wydawanie zaświadczeń na wnioski świadczeniobiorców
 • Rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, ustalanie uprawnień świadczeniobiorców oraz wydawanie decyzji administracyjnych.
 • Weryfikację uprawnień wynikających ze zmiany sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej osób uprawnionych.
 • Przygotowywanie dokumentacji finansowo- księgowej stanowiącej podstawę realizacji wypłat przyznanych świadczeń wg form realizacji.
 • Weryfikację uprawnień i przygotowywanie dokumentacji do organów odwoławczych.
 • Współpracę z Urzędami Skarbowymi, Komornikami Sądowymi, Sądami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Współpracę z pracownikami socjalnymi w celu uzyskania wywiadów sporządzanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
 • Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych za nieuregulowane w terminie należności podlegające egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.
 • Analizę informacji od komornika sądowego o stanie egzekucji oraz przyczynach jej bezskuteczności.
 • Przekazywanie Komornikowi Sądowemu wszelkich informacji istotnych dla skuteczności egzekucji.
 • Składanie do Prokuratury wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK.
 • Analizę wniosku i dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do funduszu alimentacyjnego przesłanych od Komornika Sądowego.

 

Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego:

                 

Lidia Koropacka Kierownik 
Chojnowska Danuta Inspektor
Gesek Krystyna Inspektor
Domżalska Urszula Pomoc biurowa
Dudzik Anna  Referent
Zalewska Natalia Pomoc biurowa
Gorzka Monika  Inspektor
Grudzień Marlena Starszy Inspektor
Wróbel Patrycja Referent
Makarewicz Patrycja   Inspektor
Małachowska Joanna Pomoc biurowa
Rząsińska Milena Referent 
Rzeszut Justyna  Referent
 • Ciechanów
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Manley - Nowoczesne strony internetowe