Dział Świadczeń Współpracy i Koordynacji

Dział Świadczeń Współpracy i Koordynacji

Data dodania: 27-02-2018

Data ostatniej modyfikacji: 28-02-2018

Kierownik Działu: Bożena Ogonowska

tel (23) 672 20 91 nr wew. 14

Godziny pracy działu: Poniedziałek – Piątek : 0800-1600 

 Do podstawowych zadań Działu Świadczeń Wspólpracy i Koordynacji należą:

 • Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń dla osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej.
 • Przygotowanie dokumentacji do realizacji wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób i rodzin korzystajacych z pomocy społecznej
 • Wydawanie, na żadanie klientów, zaświadczeń dotyczących form, wysokości i okresu świadczonej pomocy
 • Sporządzanie sprawozdań, raportów, informacji i meldunków dotyczących klientów MOPS i form udzielanej pomocy
 • Przygotowanie zleceń na sprawienie pogrzebu i współpracę z Zakłądem Pogrzebowym
 • Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji do organów odwoławczych we wspołpracą z Radcą Prawnym

 

Pracownicy działu Świadczeń Współpracy i Koordynacji:

Ogonowska Bożena - Kierownik

Czaplicka Joanna - Starszy Inspektor

Kamińska Zofia - Starszy Inspektor

Zielińska  Katarzyna - Starszy Inspektor 

 • Ciechanów
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Dofinansowania
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu