Dzienny Dom "Senior+"

Dzienny Dom "Senior+"

Data dodania: 27-02-2018

Data ostatniej modyfikacji: 01-10-2020

Dzienny Dom "Senior+" mieści się przy ulicy Henryka Sienkiewicza 32D.
Zasadniczym celem działalności Dziennego Domu "Senior+" jest zaspakajanie potrzeb opiekuńczych, bytowych oraz wspomagających swoim podopiecznym. 

Szczegółowy regulamin działalności Dziennego Domu "Senior+" znajduje się w załączniku.

tel 572 290 172

  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu