Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności

Ilość aktualności na stronie: 10 z 63 | Strona nr: 4 z 7

Zmiany kwalifikowania do pomocy w ramach Programu Operacyjnego POMOC Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Zmiany kwalifikowania do pomocy w ramach Programu Operacyjnego POMOC Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Data dodania: 26-11-2020

 

czytaj więcej
Program "Wspieraj Serniora"

Program "Wspieraj Serniora"

Data dodania: 23-11-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie przystąpił do realizacji programu "Wspieraj Seniora". Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym st...

czytaj więcej
Program „Czyste Powietrze"

Program „Czyste Powietrze"

Data dodania: 19-11-2020

Program „Czyste Powietrze"   Szanowni Państwo,   W związku z wprowadzeniem w życie z dniem 1 października 2020 r. ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. o zmianie ustawy o biokomponenta...

czytaj więcej
Informacja

Informacja

Data dodania: 04-11-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji...

czytaj więcej
Informacja

Informacja

Data dodania: 03-11-2020

Informacja   W sprawie odbioru odpadów od osób przebywających w izolacji domowej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 23 672 22 42 wew. 103

czytaj więcej
Informacja

Informacja

Data dodania: 02-11-2020

INFORMACJA Informujemy, iż wnioski dla emerytów i rencistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie o finansowe świadczenie świąteczne z tytułu zwiększonych wydatków związanych z...

czytaj więcej
KWALIFIKOWANIE ODBIORCÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY 2020

KWALIFIKOWANIE ODBIORCÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY 2020

Data dodania: 28-10-2020

KWALIFIKOWANIE ODBIORCÓW  PROGRAMU OPERACYJNEGO PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY 2020 Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w...

czytaj więcej
Informacja

Informacja

Data dodania: 09-10-2020

Od dnia 12.10.2020r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie będzie zamknięty dla interesantów. W celu skontaktowania się z pracownikiem MOPS należy skorzystać z dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych do Ośrodk...

czytaj więcej
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data dodania: 22-09-2020

Deklaracja dostępności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron...

czytaj więcej
Program „Opieka 75+” -edycja 2020

Program „Opieka 75+” -edycja 2020

Data dodania: 04-09-2020

Gmina Miejska Ciechanów otrzymała wsparcie w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym, wdrażanego w ramach Programu „Opieka 75+” -edycja 2020.Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek...

czytaj więcej
  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu