Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktualności

Ilość aktualności na stronie: 10 z 76 | Strona nr: 6 z 8

Informacja

Informacja

Data dodania: 09-10-2020

Od dnia 12.10.2020r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie będzie zamknięty dla interesantów. W celu skontaktowania się z pracownikiem MOPS należy skorzystać z dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych do Ośrodk...

czytaj więcej
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Data dodania: 22-09-2020

Deklaracja dostępności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron...

czytaj więcej
Program „Opieka 75+” -edycja 2020

Program „Opieka 75+” -edycja 2020

Data dodania: 04-09-2020

Gmina Miejska Ciechanów otrzymała wsparcie w formie dotacji celowej na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym, wdrażanego w ramach Programu „Opieka 75+” -edycja 2020.Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek...

czytaj więcej
Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2020

Data dodania: 04-09-2020

Gmina Miejska Ciechanów informuje, że przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” -edycja 2020, współ...

czytaj więcej
Program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki

Program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki

Data dodania: 04-09-2020

Gmina Miejska Ciechanów informuje, że przystąpiła do realizacji „Pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki”. Zadanie jest realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckie...

czytaj więcej
Świadczenie wychowawcze (500+)

Świadczenie wychowawcze (500+)

Data dodania: 02-07-2020

W przypadku świadczenia wychowawczego obecny okres zasiłkowy (2019/2021) trwa do dnia 31.05.2021. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+ ) na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 b...

czytaj więcej
Nowe terminy składania wniosków – okres zasiłkowy 2020/2021

Nowe terminy składania wniosków – okres zasiłkowy 2020/2021

Data dodania: 08-06-2020

Nowe terminy składania wniosków – okres zasiłkowy 2020/2021 Wnioski będzie można złożyć przez Internet za pomocą trzech systemów: na stronie 

czytaj więcej
Informacja

Informacja

Data dodania: 02-06-2020

W związku z nadal istniejącym zagrożeniem związanym z COVID-19  prosimy, by Interesanci przychodzili do MOPS w maseczkach. Przy wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk. W  Punkcie Obsługi Interesanta  mogą  przebywać jednora...

czytaj więcej
Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne

Data dodania: 09-04-2020

czytaj więcej
U W A G A !!!

U W A G A !!!

Data dodania: 24-03-2020

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID-19 mając na względzie bezpieczeństwo nas wszystkich zwracamy się z prośbą  o ograniczenie wizyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie do niezbędnego m...

czytaj więcej
  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu