INFORMACJA

INFORMACJA

Data dodania: 27-07-2022

Data ostatniej modyfikacji: 27-07-2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie uprzejmie informuje, że ustawa z dnia 22 lipca 2022 roku o dodatku węglowym jest obecnie na etapie projektu ustawy i nie weszła jeszcze w życie.
 
W chwili podpisania w/w ustawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski uzyskacie Państwo w tut. Ośrodku wszelkie informację o warunkach ubiegania się o wypłatę dodatku.
Na stronie internetowej http://mopsciechanow.pl/ pojawi się również wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
 
Prosimy o cierpliwość.
 
  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu