PILNA INFORMACJA

PILNA INFORMACJA

Data dodania: 12-03-2020

PILNE!!!!

Wszyscy świadczeniobiorcy Ciechanowskiego MOPSu proszeni są o nie przychodzenie do ośrodka po odbiór decyzji!!!!!

Dbajmy o siebie na wzajem i ograniczmy do niezbędnego minimum wizyty w ośrodku.

Pomimo nieodebrania decyzji w okresie od 13 marca 2020 roku do odwołania świadczenia będą realizowane.

Ponawiamy prośbę o wskazywanie rachunków bankowych do wypłat świadczeń!!!

Od 13 marca 2020 do kasy będą wpuszczane tylko 4 osoby jednocześnie!!!!!

  • Ciechanów
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Manley - Nowoczesne strony internetowe