Program „Opieka 75+” na rok 2021

Program „Opieka 75+” na rok 2021

Data dodania: 27-12-2021

Data ostatniej modyfikacji: 27-12-2021

Program „Opieka 75+” na rok 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że Gmina Miejska Ciechanów przystąpiła do realizacji rządowego programu  „Opieka 75+” na rok 2021, finansowany z budżetu państwa, realizowany przez samorządy.

Całkowita wartość zadania : 284.400,00 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu państwa to kwota: 142.200,00 zł.

Termin realizacji zadania: 1 styczeń – 31 grudzień 2021 r.

Program „Opieka 75+” na rok 2021 zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazanej w ustawie  o pomocy społecznej. Natomiast środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2021;
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone;
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej;
  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu