Termin wypłat świadczeń

Termin wypłat świadczeń

Data dodania: 12-01-2021

Data ostatniej modyfikacji: 12-01-2021

W 2021 roku wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych ( 500+ ), świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń opiekuńczych ( zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenie pielęgnacyjne ) będą wypłacane 15 -go dnia każdego miesiąca nie później niż do ostatniego dnia danego miesiąca.

W przypadku gdy 15 dzień danego miesiąca lub ostatni dzień danego miesiąca przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wypłata świadczenia nastąpi odpowiednio:

- w ostatnim roboczym dniu tygodnia przypadającym przed 15 dniem danego miesiąca

- w ostatnim roboczym dniu tygodnia przypadającym przed ostatnim dniem danego

   miesiąca.

  • Ciechanów
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Manley - Nowoczesne strony internetowe