U W A G A !!!

U W A G A !!!

Data dodania: 24-03-2020

Data ostatniej modyfikacji: 24-03-2020

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID-19 mając na względzie bezpieczeństwo nas wszystkich zwracamy się z prośbą  o ograniczenie wizyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie do niezbędnego minimum.

Ponawiamy prośbę o wskazywanie rachunków bankowych do wypłat świadczeń

W celu zmiany formy wypłaty świadczeń należy wypełnić stosowne oświadczenie dostępne w punkcie podawczym MOPS Ciechanów  i na stronie internetowej MOPS Ciechanów. Pisemną prośbę o zmianę sposobu wypłaty świadczeń (z numerem rachunku i podpisem) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres MOPS Ciechanów, elektronicznie ePUAP lub złożyć osobiście w siedzibie MOPS Ciechanów.

 

Poniżej wskazujemy rachunki bankowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, na które należy dokonywać wpłat:

 

Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie:

35 1600 1462 1837 0681 9000 0002 

- wpłaty za usługi opiekuńcze, za obiady w Dziennym Domu Senior+, zwroty nienależnie pobranych świadczeń

 

Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie:

08 1600 1462 1837 0681 9000 0003 

- nr konta bankowego dla komorników i dłużników alimentacyjnych (Fundusz Alimentacyjny) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ

  • Ciechanów
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Manley - Nowoczesne strony internetowe