Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Pomocy Środowiskowej

Data dodania: 01-01-1970

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej: Milewska Agnieszka

tel.(23) 672 20 91 nr wew. 27

Godziny Pracy Działu: Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00 

Dział Pomocy Środowiskowej realizuje zadania przy pomocy: pracowników socjalnych, starszych pracowników socjalnych, specjalistów pracy socjalnej. Do podstawowych zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

 • Rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie składanych wniosków o pomoc w tym: przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
 • Współpraca z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne na zlecenie Ośrodka oraz nadzór nad ich realizacją,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka,
 • Opracowywanie i realizacja projektów w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów społecznych.

Pracownicy działu pomocy środowiskowe

 

Milewska Agnieszka   Kierownik 
Błażejewska Sylwia                                              Asystent Rodziny
Drozdowska Danuta   Pracownik socjalny
Dzienkiewicz Agnieszka                                        Pracownik Socjalny
Jakubiak Beata   Specjalista pracy socjalnej
Gożdziewska Sonia   Pracownik socjalny
  Psycholog
Klep Anna Pracownik Socjalny
Kołakowski Grzegorz  Pracownik socjalny
Kołakowska Marta  Pracownik socjalny
Kosińska Elżbieta   Specjalista pracy socjalnej
   
Koszela Justyna Starszy pracownik socjalny
Kurzęcka Marzena Pracownik socjalny
Nowak Anita Pracownik socjalny
Ostrowska Maria Starszy pracownik socjalny
Pyszczak Justyna Starszy Pracownik Socjalny
Smosarska Iwona Specjalista pracy socjalnej
Szmalc Patrycja Pracownik Socjalny
Tomaszewska Irena  Specjalista pracy socjalnej
Tomkowska Wiesława  Specjalista pracy socjalnej
Waśniewska Weronika Pracownik Socjalny
Wiśniewska Katarzyna Pracownik socjalny     
Zawadzka Małgorzata  Starszy pracownik socjalny
Żórawski Marek Specjalista pracy socjalnej
 • Ciechanów
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Manley - Nowoczesne strony internetowe