Kontakt

Kontakt

Data dodania: 27-09-2017

Data ostatniej modyfikacji: 10-12-2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 


NAZWA SKRÓCONA:
MOPS

ADRES:
ul. Sienkiewicza 32D
06-400 Ciechanów

woj. Mazowieckie

 

 


tel. 23 672-23-41, 23 672-20-91, 23 672- 31-65, 23 673-27-21
Fax. 23 672-20-91 wew.16

 

e-mail: kontakt@mopsciechanow.pl

NIP: 5661086426
REGON: 002711188

 

godziny  pracy:

Poniedziałek:  8:00 - 16:00
Wtorek : 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 7:30 - 15:30

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie działa na podstawie Zarządzenia Nr 3/90 Prezydenta Miasta Ciechanowa z dnia 24 maja 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

 

 

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie  po raz pierwszy został przyjęty Uchwałą Nr 49/VIII/91 Rady Miasta Ciechanowa z dnia 09 września 1991 roku, aktualizowany systematycznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z realizacją wykonywanych zadań. Obecnie obowiązujący tekst Statutu został wprowadzonyUchwałą Nr 73/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie i zmieniony Uchwałą Nr 190/XIV/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany  Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie,opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2012 roku poz. 608.

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie został wprowadzony Zarządzeniem Nr 28/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie z dnia 24 grudnia 2013 roku.

  • Ciechanów
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Manley - Nowoczesne strony internetowe