Struktura własnościowa, majątek

Struktura własnościowa, majątek

Data dodania: 27-02-2018

Data ostatniej modyfikacji: 27-02-2018

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Ciechanowa i nie posiada osobowości prawnej.
 2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
 3. Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działalności statutowej.
 4. Mienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechanów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Majątek trwały Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.107.215,65
urządzenia techniczne i maszyny 324.932,28
środki transportu     49.999,00
inne środki trwałe 381.209,29
wartości niematerialne i prawne         14.147,20
 • Ciechanów
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Manley - Nowoczesne strony internetowe