Zapytania ofertowe

Zamówienia publiczne

Zapytania ofertowe do 30 tys. euro

Ilość ogłoszeń na stronie: 10 z 14 | Strona nr: 1 z 2

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu transportem Wykonawcy obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+ w MOPS w Ciechanowie w 2022r.

Rodzaj ogłoszenia: Zapytania ofertowe

Data rozpoczęcia: 06-12-2021

Data zakończenia: 06-12-2021

Treść ogłoszenia: ZAPYTANIE OFERTOWE

Data dodania ogłoszenia: 06-12-2021

zobacz

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usługi gotowania posiłków dla osób potrzebujących spełniających kryteria Rządowego Programu „Posiłek w szkole i domu” z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów

Rodzaj ogłoszenia: Zapytania ofertowe

Data rozpoczęcia: 06-12-2021

Data zakończenia: 06-12-2021

Treść ogłoszenia: ZAPYTANIE OFERTOWE

Data dodania ogłoszenia: 06-12-2021

zobacz

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc dla osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2022r.

Rodzaj ogłoszenia: Zapytania ofertowe

Data rozpoczęcia: 06-12-2021

Data zakończenia: 06-12-2021

Treść ogłoszenia: ZAPYTANIE OFERTOWE

Data dodania ogłoszenia: 06-12-2021

zobacz

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc dla osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych.

Rodzaj ogłoszenia: Zapytania ofertowe

Data rozpoczęcia: 06-12-2021

Data zakończenia: 06-12-2021

Treść ogłoszenia: ZAPYTANIE OFERTOWE

Data dodania ogłoszenia: 06-12-2021

zobacz

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc dla osób bezdomnych w noclegowni w 2022r.

Rodzaj ogłoszenia: Zapytania ofertowe

Data rozpoczęcia: 06-12-2021

Data zakończenia: 06-12-2021

Treść ogłoszenia: ZAPYTANIE OFERTOWE

Data dodania ogłoszenia: 06-12-2021

zobacz

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w 2022r.

Rodzaj ogłoszenia: Zapytania ofertowe

Data rozpoczęcia: 06-12-2021

Data zakończenia: 06-12-2021

Treść ogłoszenia: ZAPYTANIE OFERTOWE

Data dodania ogłoszenia: 06-12-2021

zobacz

Zapytanie ofertowe - na zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie w 2021 r.

Rodzaj ogłoszenia: Zapytania ofertowe

Data rozpoczęcia: 15-12-2020

Data zakończenia: 23-12-2020

Treść ogłoszenia: Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego można znaleźć w poniższych załącznikach:

Data dodania ogłoszenia: 15-12-2020

zobacz

Zapytanie ofertowe - zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. miejsc dla osób bezdomnych w schronisku dla bezdomnych

Rodzaj ogłoszenia: Zapytania ofertowe

Data rozpoczęcia: 14-12-2020

Data zakończenia: 21-12-2020

Treść ogłoszenia: Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego można znaleźć w poniższych załącznikach:  Zapytanie ofertowe

Data dodania ogłoszenia: 14-12-2020

zobacz

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w postaci schronienia w noclegowni dla osób bezdomnych przywiezionych do placówki

Rodzaj ogłoszenia: Zapytania ofertowe

Data rozpoczęcia: 14-12-2020

Data zakończenia: 21-12-2020

Treść ogłoszenia: Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego można znaleźć w poniższych załącznikach:  Zapytanie ofertowe

Data dodania ogłoszenia: 14-12-2020

zobacz

Zapytanie ofertowe - Schronisko z usługami opiekuńczymi

Rodzaj ogłoszenia: Zapytania ofertowe

Data rozpoczęcia: 14-12-2020

Data zakończenia: 21-12-2020

Treść ogłoszenia: Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego można znaleźć w poniższych załącznikach: 

Data dodania ogłoszenia: 14-12-2020

zobacz
  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu