Noclegownie

Noclegownie

Data dodania: 20-02-2018

Data ostatniej modyfikacji: 15-12-2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie uprzejmie informuje, że najbliższa noclegownia dla osób bezdomnych, z którą Gmina Miejska Ciechanów ma podpisane Porozumienie w zakresie zabezpieczenia schronienia w formie noclegowni  znajduje się w miejscowości Turowo. Poniżej dane kontaktowe

Stowarzyszenie MONAR
Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu “Markot” w Turowie
Turowo 12
06-415 Czernice Borowe

tel. (29) 752-36-98
tel. 505 022 502


Innymi formami udzielenia schronienia osobom bezdomnym jest pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.  W tym przypadku osoba bezdomna musi zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej (w gminie, w której osoba bezdomna miała ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały) w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, zawarcia kontraktu socjalnego i otrzymania skierowania do wskazanego schroniska dla osób bezdomnych. Gmina Miejska w Ciechanowie posiada podpisane Porozumienia z poniżej podanymi organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie zapewnienia schronienia zamieszonymi poniżej:

1. Stowarzyszenie MONAR  Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu “Markot” w Turowie

Turowo 12
06-415 Czernice Borowe
tel. (29) 752-36-98
tel. 505 022 502

2. Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych  MARKOT w Dreglinie

Dreglin 7
06-450 Glinojeck
tel. (23) 674-00-26


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie współpracuje również z niżej wymienionymi organizacjami pozarządowymi w zakresie zabezpieczenia schronienia osobom bezdomnym w sytuacjach interwencyjnych:

1. Fundacja “SERCE MARKA” KonarzewoSławki

KonarzewoSławki 18
06-420 Gołymin
tel. (23) 676-66-83
tel. 507 524 538

2. Fundacja "Żyj od nowa"

Garnowo Duże 12,
06-420 Gołymin
tel. 500 133 424,
tel. 510 827 893

3. Fundacja "Dary Losu" w Gąsocinie

06-440 - Gąsocin
ul. Kolejowa 12
tel. 514 746 670

  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu