Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Data dodania: 19-03-2020

Data ostatniej modyfikacji: 30-03-2021

WZORY WNIOSKÓW - POMOC SPOŁECZNA

Wzory wniosków -  Zaświadczenia o wynagrodzeniu i stanie majątkowym oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, wniosek o pomoc :

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

 

WZORY WNIOSKÓW - ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wzory wniosków "Za Życiem":

Załącznik1

Wzory wniosków - specjalny zasiłek opiekuńczy:

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Załącznik5

Wzory wniosków - świadczenie rodzicielskie:

Załącznik1

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Załącznik1

Załącznik2

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021-2022

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021-2022

Wzory wniosków - zasiłek pielęgnacyjny:

Załącznik1

Wzory wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego:

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Załącznik5

Załącznik6

Załącznik7

Wzory wniosków - świadczenie pielęgnacyjne:

Załącznik1

Załącznik2

Wzory wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Wzory wniosków - stypendia:

Załącznik 1 - Oświadczenie

Załącznik 2 - Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Załącznik 3 - Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 

WZORY WNIOSKÓW - FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

 

 

WZORY WNIOSKÓW - DOBRY START

Wzory wniosków o "Dobry Start":

Załącznik1

Załącznik2

WZORY WNIOSKÓW - PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Załącznik1

INNE DOKUMENTY

Zarządzenie Dyrektor MOPS dot. Bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.:

Załącznik1

Regulamin Bezpłatnej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego:

Załącznik1

 

 

 

  • Ciechanów
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Manley - Nowoczesne strony internetowe