Sprawozdawczość

Sprawozdawczość

Data dodania: 05-04-2018

Data ostatniej modyfikacji: 13-05-2024

Sprawozdawczość za rok 2023

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych gminie z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2023 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 r. dla Gminy Miejskiej Ciechanów

Sprawozdawczość za rok 2022

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2022 rok

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych gminie z zakresu wspierania rodziny w 2022 roku

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 r. dla Gminy Miejskiej Ciechanów

Sprawozdawczość za rok 2021

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2021 rok

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych gminie z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Miejskiej Ciechanów

 

Sprawozdawczość za rok 2020

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za rok 2020

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie z zakresu wspierania rodziny w 2020 roku

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Miejskiej Ciechanów

 

Sprawozdawczość za rok 2019

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2019 rok

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Miejskiej Ciechanów

 

Sprawozdawczość za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za 2017 rok

Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych gminie z zakresu wspierania rodziny w 2017 roku

  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu